söndag 5 december 2010

En dedikerad kväll!

Lördagen den 11/12 anordnar Här får man i samarbete med Västerås Bokcafé en kväll dedikerad till graffiti på Culturen i Västerås.

Klockan 17.00 föreläser konstkritikern och doktoranden Jakob Kimvall (Stockholms universitet) om laglig graffiti. Mer information om föreläsningen:

Laglig graffiti - som rättighet, som konstprojekt, som brottsförebyggande verksamhet

Lagliga graffitiväggar väcker debatt och skapar politiska ställningstaganden. Ofta blir diskussionen polariserad - och landar i man är för och emot graffiti överhuvudtaget. Men vad innebär egentligen laglig graffiti? Och varför är det kontroversiellt? Vad som först kan framstå som något rätt enkelt kan i själva verket beskrivas som ett samlingsnamn för en flera olika företeelser och typer av projekt skapade med helt olika målsättningar. Svaret på frågan om laglig graffiti fungerar blir svår att besvara utan att man tar hänsyn till dessa olikheter och till de samhällsintressen som är inblandade.

Klockan 18.30 visas den klassiska graffitidokumentären Style Wars på Elektras biograf i Culturen

Klockan 20.00 öppnar baren med tillhörande DJ och graffiti-bildspel (baren är öppen från 17.00, dock utan DJ och bildspel som alltså börjar vid 20.00)

Inträde: 50:-
Obs! Vi har ett begränsat antal platser så kom i tid

http://www.facebook.com/event.php?eid=162422273793362
http://www.freshform.se/harfarman