onsdag 28 januari 2015

YTAN – Check it out!

YTAN

Ytan startades under våren 2014 av Dan Wid, Anna Törrönen, Edit Strandberg och Marcus Ivarsson, kulturarbetare i Västerås.
Ytans syfte är att främja kultur i staden och länet, möjliggöra för konstnärskap att växa och utvecklas och erbjuda alla intresserade kultur från nya infallsvinklar.
För att uppnå detta ska Ytan ha en bra mötesplats, en utställningsyta, driva ett ateljékollektiv, erbjuda kurser både för nyfikna och de redan etablerade.

Vi startar året med två projekt; premiären av föreläsningsserien Ytan Talks, som kommer att hållas i hörsalen på KRLSG2, samt en workshop i konst under åtta tillfällen, även den på KRLSG2.

I början av 2015 kommer Ytan att flytta in i Culturen i Kopparlunden, där kommer vi att få stora möjligheter att förverkliga våra idéer!

https://www.facebook.com/ytankonst

Check it out!