fredag 31 december 2010

IMS Crew

IMZWALL

IMS står för "It Means Something" och det grundades av Raw från Västerås samt Ark och Chris från Uppsala år 1995. Snart togs också Kabo, Nav, Taz och Size in i crewet och nästan lika snabbt var det dags för Kabo att lämna gänget. Fyra av de resterande sex medlemmarna var närapå överaktiva från mitten av 90-talet och fram till början av det nya decenniet. Stockholms, Västerås och Uppsalas väggar fick sin beskärda del av IMS trots att tågmålning var deras huvudsakliga sysselsättning. I mitten av 90-talet blåste dock ett klotterkrig utan dess like upp i Västerås där IAK battlade mot IMS.
Än idag ser vi rester från detta battle och om inte annat finns det väldigt mycket material i länstidningarnas arkiv.

IMZBUSS

Attackerna mot VL:s bussdepå var det jag minns bäst och troligtvis var det också detta tilltag som fick mest uppmärksamhet i media.
Jag minns det som igår och jag minns hur någon frustrerad skribent uttryckte det: IMZ=TRAMZ!